Ekonomitjänster

Redovisningshuset i Linköping AB kan hjälpa dig på olika sätt; vi kan sköta ditt företags bokföring, löner, ge dig tips och råd, coacha dig och även ge dig utbildning. Det gör oss unika inom vår branch. Många upplever att de inte har någon personlig kontakt med sin redovisningsbyrå, det är vår målsättning att ha en dialog med våra kunder med uppföljning månadsvis.

 • Löpande bokföring
 • Avstämningar
 • Skattedeklaration
 • Moms
 • Löner
 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Deklaration
 • Årsredovisning
 • Konsultation
 • Ombildning av bolagsform

Vi har dessutom ett nätverk med bland annat revisorer, jurister och försäkringsbolag som vi kan lotsa dig till.